# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Shahrukh Mazhar 6 0 0 0 0 6
2 Muhammad Saqib 5 0 0 0 0 5
3 Baber Hussain Agha 3 0 0 0 0 3
4 Rocy-tohidul Islam 0 2 0 0 0 2
5 Ameeq Khan 2 0 0 0 0 2
6 Junaid Rasheed 2 0 0 0 0 2
7 Charan Singh 2 0 0 0 0 2
8 Arpit Choudhary 2 0 0 0 0 2
9 Dilawar Khan 1 0 1 0 0 2
10 Gourav Bajaj 0 0 2 0 0 2
11 Ahsan Bashir 1 0 0 0 0 1
12 Haris Ilyas 1 0 0 0 0 1
13 Rasesh Behera 1 0 0 0 0 1
14 Pavan Kahar 1 0 0 0 0 1
15 Raj Perni 1 0 0 0 0 1
16 Kushal Reddy 1 0 0 0 0 1
17 Nihant Bondugula 1 0 0 0 0 1
18 Ehsan Reshad 1 0 0 0 0 1
19 Priyank Shah 0 1 0 0 0 1
20 Sumanth Velma 1 0 0 0 0 1
21 Bilal Javed 1 0 0 0 0 1
22 Rikin Parikh 1 0 0 0 0 1
23 Navin Stewart 1 0 0 0 0 1
24 Aniruddh Roy 1 0 0 0 0 1
25 Lakshman Nagarajan 1 0 0 0 0 1
26 Sandeep Lingam 0 1 0 0 0 1
27 Kartik Radhakrishnan 1 0 0 0 0 1
28 Noor Mohammad Khan 1 0 0 0 0 1
29 Abdul Jabbar 1 0 0 0 0 1
30 Zaid Ilyas 0 0 1 0 0 1
31 Usman Shahid 0 0 0 0 0 0
32 Saikrishna Aravapalli 0 0 0 0 0 0
33 Sandeep Payardha 0 0 0 0 0 0
34 Mustapha Shirazi 0 0 0 0 0 0
35 Haseeb Khan 0 0 0 0 0 0
36 Navaneeth Alturi 0 0 0 0 0 0
37 Rusty Theron 0 0 0 0 0 0
38 Hitesh Solanki 0 0 0 0 0 0
39 Rajit Passey 0 0 0 0 0 0
40 Vijay Katkuri 0 0 0 0 0 0
41 Yaseen Karche 0 0 0 0 0 0
42 Rakesh Batra 0 0 0 0 0 0
43 Syed Islam 0 0 0 0 0 0
44 Anvesh Buddineni 0 0 0 0 0 0
45 Faisal Usmani 0 0 0 0 0 0
46 Franklin Clement 0 0 0 0 0 0
47 Ajay Nagarajan 0 0 0 0 0 0
48 Sharad Lumba 0 0 0 0 0 0
49 Bayazaid Siddiqui 0 0 0 0 0 0
50 Eraj Abidi 0 0 0 0 0 0
51 Sahil Kapoor 0 0 0 0 0 0
52 Hasan Waqas 0 0 0 0 0 0
53 Saudhan Baxi 0 0 0 0 0 0
54 Raviteja Reddy Jakkula 0 0 0 0 0 0
55 James George 0 0 0 0 0 0
56 Pranav K Raman 0 0 0 0 0 0
57 Ravi Tadikonda 0 0 0 0 0 0
58 Vineel Dendy 0 0 0 0 0 0
59 Dishant Parikh 0 0 0 0 0 0
60 Rizwan Hassan 0 0 0 0 0 0
61 Sunny Sohal 0 0 0 0 0 0
62 Mitul Patel 0 0 0 0 0 0
63 Syed Umer Javaid 0 0 0 0 0 0
64 Anees Rehman 0 0 0 0 0 0
65 Derwin O Neil Christian 0 0 0 0 0 0
66 Tallal Zia 0 0 0 0 0 0